EQUIP TERAPÈUTIC

Àngels Pagans i Miró
Carles Geli i Benito
Mònica Peig i Pascual
Núria Bonet i Julià
Genaro Eugenio Sierra Sáenz

JUNTA DIRECTIVA

President – Andreu Mª Danés i Ribas
Tresorer – Josep Antonio i Bonvehí
Secretària – Àngels Pagans i Miró
Vocals – Dul Vallvé i Cordomí
Núria Bonet i Julià