EQUIP TERAPÈUTIC

Núria Bonet i Julià  
– Master de musicoterapia per la Universitat Ramon Llull-Blanquerna de Barcelona
– Musicoterapeuta acreditada a REMTA núm. 60    i a Catalunya nº 06
– Titulada Superior de Música i Diplomada en Metodologia E.Willem.
– Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpia: Hospital Sant Joan de Déu i Associació Catalana de la Síndrome de Rett
Carles Geli Benito
– Màster de musicoterapia per la Universitat de Vic – ISEP
– Títol de professor de guitarra clàssica pel Conservatori del Liceu de Barcelona
– Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpia: Hospital Sant Joan de Déu i Associació Catalana de la Síndrome de Rett
– Llicenciat en Filologia Catalana i Hispànica per la Universitat de Girona
Àngels Pagans i Miró
– Musicoterapeuta per la Universitat de Barcelona “Les Heures”
– Musicoterapeuta acreditada a REMTA núm. 76   i a Catalunya nº 018
– Llicenciada de Música.
– Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpia: Hospital Sant Joan de Déu i Escola Sant Feliu de Cabrera de Mar
Mònica Peig Pasqual
– Màster en Musicoteràpia per l’Institut d’Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (IDEC – UPF).
– Musicoterapeuta acreditada a REMTA núm. MTAE-54 i a Catalunya núm. 010.
– Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
– Diplomada en Magisteri Musical per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
– Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpia: Hospital Sant Joan de Déu, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
– Musicoterapeuta a l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts (EMMCA) (L’Hospitalet de Llobregat).
Genaro Eugenio Sierra Sáenz
– Màster de musicoteràpia per la Universitat ISEP – Universitat de Vic
– Llicenciat en música  a l’àrea d’especialitat en percussió simfònica pel Instituto de Artes de la UAEH (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mèxic).
– Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpia: Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Raül Hernàndez Hernàndez

– Musicoterapeuta, psicòleg i psicopedagog (Col.legiat n.13459)
– Musicoterapeuta Acreditat a España MTAE-49
– Fundador i membre de l’Associació Catalana d’Atenció i Intervenció
– Musicoterapèutica (ACAIM)
– Fundador i membre de l’Associació de Professionals per a l’Acció Social i
la Intervenció Terapèutica i Educativa (APASITE )
– Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpia.

JUNTA DIRECTIVA

President – Andreu Mª Danés i Ribas
Tresorer – Josep Antonio i Bonvehí
Secretària – Àngels Pagans i Miró
Vocals – Dul Vallvé i Cordomí / Núria Bonet i Julià