Hospital amic

Dins la memòria d'activitats del 2017 de l'Hospital Sant Joan de Déu es fa referència al programa Hospital amic i a les dades més rellevants d'aquest on també hi apareix la musicoteràpia. "Hospital Amic és el resultat d'un gran esforç comú, per a un únic i gran objectiu: que els nostres Petits Valents estiguin el [...]