Hospital amic

Dins la memòria d’activitats del 2017 de l’Hospital Sant Joan de Déu es fa referència al programa Hospital amic i a les dades més rellevants d’aquest on també hi apareix la musicoteràpia.

“Hospital Amic és el resultat d’un gran esforç comú, per a un únic i gran objectiu: que els nostres Petits Valents estiguin el millor possible durant el seu pas per l’Hospital”

ACTIVITAT DE MUSICOTERÀPIA I TALLER DE CANT
1.143 pacients beneficiaris
1.669 sessions de musicoteràpia
14 concerts a espais comuns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *