Diari Ara

A la publicacio del dia 24 de desembre, el Diari Ara va publicar un artícle parlant de la feina que es va fer a l’Hospital durant el Nadal.

Parla de la feina de musicoteràpia que fem amb Ressó i de tota la feina que els diferents equips que coordina Child-life, fem per acompanyar durant tot l’any als infants i les seves families.

@diariara
@sjdhospitalbarcelona
@artepaliativo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *