Ressò aposta per ser una entitat respectuosa, empàtica i transparent en totes les nostres actuacions. Per aquest motiu posem a disposició de tothom la informació de la nostra entitat.

Si vols saber més, pots contactar amb nosaltres escrivint a aressomt@gmail.com